ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου
25.05.2015

Βασικός στόχος του Διεθνούς Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Κύπρου (ΔΦΜΜΚ) είναι η προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης, με την παρουσίαση πολυσυλλεκτικού προγράμματος ταινιών μικρού μήκους από ολόκληρη την υφήλιο.