ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διήμερο γνωριμίας με τη θρησκευτική καλλιτεχνική / ζωγραφική δημιουργία στον Νομό Χανίων τον Εικοστό αιώνα
26.02.2018

Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος και ο τίτλος της ανακοίνωσής του.
Η Επιστημονική Επιτροπή του Διημέρου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες από τις υποψήφιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο Διήμερο.