ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Πιστοποίηση των ΜΙΕΕΚ και την Αναβάθμισή τους σε Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
31.05.2017

Ο κ. Καδής τόνισε ότι τα ΜΙΕΕΚ, ως Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προσφέρουν πλέον αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών διετούς διάρκειας, γεγονός που σημαίνει ότι η επιτυχημένη ολοκλήρωση της φοίτησης στα ΜΙΕΕΚ τυγχάνει αναγνώρισης από Πανεπιστήμια, στα οποία οι απόφοιτοι θα μπορούν πλέον, αν το επιθυμούν, να εγγραφούν για περαιτέρω σπουδές.