ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διοργάνωση Συνεδρίου – Εργαστηρίου Relang
18.06.2019

Το εργαστήριο, που φέρει τον τίτλο RELANG (Relating language curricula, tests and examinations to the CEFR), θα εστιάσει στην εκπαίδευση όσων εμπλέκονται στην εκπόνηση εξεταστικών δοκιμίων γλωσσών, από τα διάφορα εξεταστικά σώματα του Υπουργείου, με στόχο τη δημιουργία εξετάσεων που να συνάδουν πλήρως με το ΚΕΠΑ.