ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εφαρμογή του EduWeb για τη σχολική χρονιά 2017-2018
13.11.2017

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "Combating Digital Exclusion: Children educate digitally illiterate adults in safe and creative web -EduWeb¨,  διοργανώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 συνάντηση των σχολείων που θα εφαρμόσουν την προσέγγιση του EduWeb κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017‐2018.