ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού για Αναγνώριση και Διαχείρηση Περιστατικών Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών
13.12.2017

Μέσα από την έκδοση επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τους/τις εκπαιδευτικούς για το θέμα και να προσφέρει εκείνα τα εργαλεία που θα τους δώσουν τη δυνατότητα, ώστε να αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.