ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές για το 3ο Διεθνές Συνέδριο: “Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί”
01.08.2019

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορούν να εντοπιστούν
στο: http://www.pi.ac.cy/literacy