ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγκαίνια στέγης του Συντονιστικού Κέντρου CLIL
01.06.2017

Το Κέντρο θα συντονίζει και θα στηρίζει την εφαρμογή της προσέγγισης CLIL (Content and Language Integrated Learning), η οποία αφορά στη συνδυασμένη διδασκαλία σχολικών θεμάτων με τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας.