ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγκρίθηκε η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείρηση της Βίας στο Σχολείο
19.01.2018

Για τον σχεδιασμό της εν λόγω Εθνικής Στρατηγικής εργάστηκαν εκπρόσωποι διαφόρων υπηρεσιών του ΥΠΠ καθώς και εκπρόσωποι από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και την Αστυνομία. Τον συντονισμό των εργασιών είχε το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ) του ΥΠΠ.