ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εικαστικός Διαγωνισμός για Ανέγερση Μνημείων Αγνοουμένων
03.02.2021

Αναλυτική πληροφόρηση ως προς τη διαδικασία (ζητούμενα, προϋποθέσεις συμμετοχής, προθεσμίες κ.τ.λ.) παρέχεται στα συνημμένα αρχεία στα οποία μπορούν να ανατρέχουν οι ενδιαφερόμενοι.