ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εισαγωγή στα Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας – 2021
08.07.2021

Οι Εξετάσεις διαρκούν πέντε (5) εργάσιμες μέρες από τις 9:00 π.μ. μέχρι και τις 3:00 μ.μ. Την πρώτη μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται όπως προσέλθουν στις 8:00 π.μ. για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων.