ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εισαγωγή στις Σχολές/Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας – 2020
09.07.2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ειδικά έντυπα συμμετοχής στις Εξετάσεις από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων www.moec.gov.cy/ypexams.