ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εισαγωγή στις Σχολές/Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας – 2019
16.07.2019

Οι υποψήφιοι πληροφορούνται ότι τα Δελτία Υποψηφίων καθώς και σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν ταχυδρομικώς αρχές Αυγούστου.
Σε περίπτωση μη παραλαβής τους, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων, τηλ. 0035722582900.