ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020
19.06.2019

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2019, το 2018 ή το 2017.