ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδόσεις Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (2020)
09.03.2021

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Κ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας συνεχίζει την αξιόλογη προσφορά του προς τον πολιτισμό και τα γράμματα της Κύπρου και ανακοινώνει τις πιο κάτω Εκδόσεις, έργων Κυπρίων και ξένων
επιστημόνων–συνεργατών του Κ.Ε.Ε., τις οποίες πραγματοποίησε κατά το 2020.