ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκθεση φωτογραφίας: Πέτρα και Θάλασσα στο πλαίσιο του Πάφος 2017-Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης
13.02.2017

Το σκεπτικό της έκθεσης συνοψίζεται ως ακολούθως: Η πέτρα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μοίρα του κυπριακού λαού, και η θάλασσα, βασικό στοιχείο ως προς τη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας του, θα αποτελέσουν τη βασική θεματική της έκθεσης και της ποιητικής συνάντησης.