ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκθεση για τα αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Έκπαίδευση
11.05.2018

Το Νέο Σχέδιο Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) αποτελεί μέρος των ευρύτερων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης. Η αλλαγή στο σύστημα διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά απαίτηση του συνόλου της κοινωνίας και σαφή βούληση της πολιτείας για εκσυγχρονισμό ενός αναχρονιστικού συστήματος που έχει κλείσει προ πολλού τον κύκλο ζωής του.