ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
08.12.2017

Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η συνεισφορά και η διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής επάρκειας αίματος για τις ανάγκες των Κυπρίων ασθενών που νοσηλεύονται καθημερινά σε νοσοκομεία της Ελλάδας, για τις ανάγκες σε αίμα των Κυπρίων επισκεπτών αλλά και Κυπρίων μονίμων κατοίκων στην Ελλάδα.