ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη διαλόγου για εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου
31.05.2018

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), τιμώντας την εργασία των εκπαιδευτικών και το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται στα σχολεία μας και θέλοντας ταυτόχρονα να αυξήσει τις ευκαιρίες ανέλιξης και στήριξης των εκπαιδευτικών, ανακοινώνει, σήμερα, την έναρξη δομημένου και εστιασμένου διαλόγου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.