ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη διαβούλευσης για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες
22.11.2017

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της κατάθεσης και σύνθεσης απόψεων από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και μεμονωμένα άτομα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης με στόχο τη διαμόρφωση νέας πολιτικής που θα διέπει την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα.