ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη λειτουργίας πύλης πολιτιστικής πληροφορίας
24.01.2018

Η λειτουργία της Πύλης Πολιτιστικής Πληροφορίας βασίζεται σε δύο σημαντικούς άξονες. Ο ένας αφορά τη δημιουργία και σωστή διαχείριση ενός Ψηφιακού Αρχείου το οποίο περιλαμβάνει έργα από διάφορες θεματικές κατηγορίες Πολιτισμού όπως Εικαστικές Τέχνες, Κινηματογράφος, Παραστατικές Τέχνες, Μουσική και Λογοτεχνία ενώ ο άλλος σημαντικός άξονας αφορά τη συνεχή ενημέρωση σε θέματα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων από όλη την Κύπρο.