ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός»
05.04.2023

Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει και φέτος το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός», το οποίο απευθύνεται σε ομογενείς εκπαιδευτικούς. Σκοπός του Προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους/τις ομογενείς εκπαιδευτικούς σε σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Eλληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, έτσι ώστε να είναι ικανοί να τη διδάξουν στις χώρες προέλευσής τους. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα δεσμεύονται, όταν επιστρέψουν στις χώρες τους μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, να διδάξουν την ελληνική γλώσσα. Το Πρόγραμμα θα αρχίσει την 15η Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την 3 η Ιουλίου του 2023. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα δέχεται τις αιτήσεις εκπαιδευτικών που προτίθενται να το παρακολουθήσουν το αργότερο μέχρι και την 14η Απριλίου 2023. Ο σύνδεσμος για υποβολή της αίτησης µέσω Google Form είναι ο ακόλουθος: https://forms.gle/JNQBLiXVL4ph4oFP9

Πληροφορίες, προϋποθέσεις συμμετοχής, κριτήρια επιλογής και παροχές είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα - Παροχές-Υποχρεώσεις (pi.ac.cy)