ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη του Έργου για την Ηλεκρονική Διακυβέρνηση στην υπηρεσία της Κυπριακής Εκαπίδευσης
02.07.2018

Το ΣΥΥ είναι ένα σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα που αποσκοπεί στην τυποποίηση και επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η εισαγωγή του στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι καίριας και πρωταρχικής σημασίας αφού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναδόμησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.