ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφή εκπροσώπων των ΜΜΕ για συμμετοχή στην Υπουργική Διάσκεψη “Διασφάλιση της Δημοκρατίας μέσα από την Εκπαίδευση”
14.03.2017

Η Διάσκεψη διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κύπρο και αποτελεί μια από τις εμβληματικές διασκέψεις της Κυπριακής Προεδρίας γενικά.