ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση Πρέσβεων για το ρόλο του ΥΠΠ στην Κυπριακή Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης από τον ΥΠΠ Κώστα Καδή
08.02.2017

Στην παρουσίασή του ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα "Διασφάλιση της δημοκρατίας μέσα από την Εκπαίδευση», που θα διοργανωθεί στις 22-23 Μαρτίου 2017 στη Λευκωσία και αποτελεί μια από τις εμβληματικές διασκέψεις της Κυπριακής Προεδρίας.