ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση των Πανεπιστημίων της Κύπρου για τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας κατά της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία
05.04.2017

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση των πανεπιστημίων για το ρόλο και τις δράσεις της ΟΑΠ και του ΠΑ.ΒΙ.Σ και τη διερεύνηση των προοπτικών συνεργασίας με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παραβατικότητας στο χώρο του σχολείου.