ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ENVISION 2014-2020
03.02.2021

Είναι σημαντικό να μοιραστείτε την εμπειρία, τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες σας ως πολίτης της ΕΕ. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για την Κοινοπραξία μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.project-envision.eu/site/en/index .