ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναλειτουργεί η Τηλεφωνική Γραμμή υποστήριξης για το Νέο Σύστημα Διορισίμων
03.04.2018

Από την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν την ειδική τηλεφωνική γραμμή καθημερινά, από τις 08:30 έως τις 15:00. Επιπρόσθετα, μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων και στο τηλέφωνο 22 806360.