ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στο Συμβούλιο της Ευρώπης
08.05.2017

Ο κ. Καδής παρευρέθηκε στη Σύνοδο για να προβεί σε ενημέρωση σχετικά με τα πορίσματα της Υπουργικής Διάσκεψης με θέμα «Διασφάλιση της Δημοκρατίας μέσω της Εκπαίδευσης», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 22-23 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.