ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αιτήσεις από εκπαιδευτικούς και φοιτητές για υπηρεσία στις Κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
18.05.2018

Η Υπηρεσία Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δέχεται αιτήσεις από το διδακτικό προσωπικό των σχολείων, αδιόριστους εκπαιδευτικούς Δημοτικής και φοιτητές για υπηρεσία στις Κατασκηνώσεις.