ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αιτήσεις για Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
03.04.2015

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του μέχρι και τις 23 Απριλίου 2015, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του www.ouc.ac.cy