ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αιτήσεις για τα Αρμένικα Δημοτικά Σχολεία ΝΑΡΕΚ
07.06.2018

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από μόνιμους/ες ή επί δοκιμασία δασκάλους/ες Δημοτικής Εκπαίδευσης για την παραχώρηση υπηρεσιών τριών (3) δασκάλων στα Αρμένικα Δημοτικά Σχολεία ΝΑΡΕΚ στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, αντίστοιχα.