ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Το βιβλίο είναι μια φανταστική, αλλά πιθανή, ιστορία ενός αγνοούμενου της Τουρκικής εισβολής. Περιγράφει τη ζωή του ήρωα από τα μαθητικά του χρόνια ως τον θάνατό του, μερικά χρόνια μετά την αιχμαλωσία του. Περιέχει ιστορικά στοιχεία αναμειγμένα με προσωπικές εμπειρίες και συναισθηματικά βιώματα του συγγραφέα

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι

Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι