ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Στα τέλη του 18ου αιώνα οι λαοί που ζούσαν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συστήνουν μυστικές οργανώσεις που είχαν ως στόχο την έκρηξη εθνικών επαναστατικών κινημάτων. Οι οργανώσεις αυτές ήταν γνωστές με τον όρο Εταιρείες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Η ίδρυση, η εξάπλωση και η δράση της Φιλικής Εταιρείας