ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στο θεωρητικό μέρος της διάλεξης, επιδιώκεται μέσα από μια επισκόπηση της διεθνούς, ελλαδικής και κυπριακής βιβλιογραφίας και έρευνας, η γενικότερη παρουσίαση των σημαντικών αλλαγών που έχει υποστεί ο θεσμός της οικογένειας, ως απότοκο του μετασχηματισμού της αγροτικής οικογένειας στη βιομηχανική και μεταβιομηχανική περίοδο και των πιέσεων και προσκλήσεων που δέχεται στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 / 6.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου