ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Κύριος στόχος του Μουσείου είναι να παρουσιάσει αντιπροσωπευτικές πτυχές της χριστιανικής ιστορίας και τέχνης της περιοχής αλλά και της Κύπρου ευρύτερα από τον 6ο αι. μ.Χ. έως τους νεότερους χρόνους μέσα από άγνωστα στο κοινό εκθέματα, καθώς και να δημιουργήσει μία εστία πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή του.

ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής