ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το βιβλίο αυτό έχει διπλό σκοπό. Αφ' ενός τον καθαρά γλωσσολογικό, γιατί η φρασεολογία είναι απαραίτητη για τον μελετητή μιας γλώσσας, καθώς τα λεξικά δεν επαρκούν ενίοτε στην κατανόηση και την πλήρη απεικόνισή της, και αφ' ετέρου αποσκοπεί να δώσει την ευκαιρία στα τέκνα των ξενιτεμένων Κυπρίων της διασποράς, που είναι σχεδόν άγευστα της διαλέκτου μας, μιας επαφής και γνωριμίας με τον κώδικα επικοινωνίας των γονιών και των παππούδων τους

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων

Το Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα “ου φωνήεντα” των Κυπρίων