ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

Το βιβλίο 1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις περιλαμβάνει τις γνωστότερες κυπριακές παροιμίες αλλά και πολλές λιγότερο γνωστές με την εξήγηση τους και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιούνται , ενώ υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια που ερμηνεύουν την ιστορία πίσω από τη γέννηση κάθε παροιμίας.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις