ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

1099 κυπριακές παροιμίες και φράσεις

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις γνωστότερες κυπριακές παροιμίες, αλλά και πολλές λιγότερο γνωστές, με την εξήγηση τους και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιούνται, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια που ερμηνεύουν την ιστορία πίσω από τη γέννηση κάθε παροιμίας.

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ