ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

14 νέοι τίτλοι

Το 2014 εκδόθηκαν 14 τόμοι φροντισμένοι από τους δύο εκδότες οι οποίοι θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και το 2015, με νέα έργα, κυρίως στον τομέα της αρχαιοελληνικής γραμματείας.

ΤΡΙΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι

14 νέοι τίτλοι