ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση

Λίγο πριν από τα μέσα του 18ου αιώνα εκδηλώνεται αξιόλογη εμπορική δραστηριότητα στον δυτικό ελλαδικό χώρο της οθωμανοκρατούμενης ελληνικής χερσονήσου. Θα μιλήσει ο Βασίλης Καρδάσης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση

18ος αι.: Η οικονομική αναγέννηση