ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων εγκαινίασε μια γεμάτη ελπίδες και περιπέτειες περίοδο στην ιστορία των λαών της Εγγύς Ανατολής. Ο διαφαινόμενος διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκ μέρους των νικητών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργούσε στους κόλπους μιας σειρά από λαούς (Μικρασιάτες Έλληνες, Αρμενίους, Άραβες, Κούρδους) προσδοκίες για ένα ανεξάρτητο ή αυτόνομο εθνικό βίο.

ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 / 7.00 μ.μ
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

1919-2019 Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων