ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

Συμμετέχουν:
Hervé Le Tellier(Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος) | Angelika Reitzer (Πρεσβεία της Αυστρίας) Adam Baron (British Council) | Matei Visniec (Πρεσβεία της Ρουμανίας) | Care Santos (Instituto Cervantes de Atenas) | Ελένη Κεφάλα, Ανδρέας Καραγιάν, Λεύκιος Ζαφειρίου
(Σπίτι της Κύπρου) | Markéta Mališová (Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας) | David Safier (Goethe-Institut Athen) | Kari Hesthamar (Πρεσβεία Νορβηγίας).

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / 12.00
ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

2ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου