ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Τα γραφικά συστήματα που παρουσιάζονται στον Ελλαδικό χώρο εντοπίζονται κατ' αρχάς στην Κρήτη και κατά σειράν είναι η ιερογλυφική γραφή (1900-1625 π.Χ.) και η Γραμμική Α' (1850-1450 π.Χ.) που αποδίδουν μη ελληνική γλώσσα και η Γραμμική Β' (1450-1200 π.Χ.) με 89 σύμβολα και 150 ιδεογράμματα, που καταγράφει ελληνική γλώσσα, όπως απέδειξαν οι εργασίες των Ventris και Chadwick.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 / 6.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ος κύκλος διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου