ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων λειτουργίας και δημιουργικής πορείας του Σπιτιού της Κύπρου, Μορφωτικού Γραφείου της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου

30 χρόνια από την ίδρυση του Σπιτιού της Κύπρου