ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

Περιοδικό «Νέο Επίπεδο», ένα περιοδικό για το λόγο και τα εικαστικά, μπορείτε να το διαβάσετε και online στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.neoepipedo.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού

30 χρόνια ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019+2 Η ιστορία ενός περιοδικού