ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

35ο-36ο Ποντιακό Τριήμερο “Η ΑΡΓΩ” 2020-2021

Το "Ποντιακό Τριήμερο" αποτελεί θεσμό και συμπληρώνει φέτος 36 χρόνια αδιάλειπτης διεξαγωγής και παρουσίασης στα πολιτισμικά, ιστορικά, εθνικά, κοινωνικά ζητήματα του Ποντιακού Ελληνισμού και του Ελληνισμού έν γένει.
Συμμετέχει ο Χορευτικός Λαογραφικός 'Όμιλος "ΕΝΑΛΙΑ ΓΗ" της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 / ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
έως 3.10.2021
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ