ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ

4ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδρειο: “Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση”

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι ομιλητές/ομιλήτριες από διαφορετικά γεωγραφικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά συγκείμενα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/φοιτήτριες, ερευνητές/ερευνήτριες, ακαδημαϊκούς. Ήδη, περισσότεροι από 1000 σύνεδροι, από όλο τον κόσμο, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στο Συνέδριο προσφέρεται δωρεάν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2021 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
έως 13.05.2021