ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

Την Κύπρο εκπροσωπεί ο διακεκριμένος συγγραφέας Κυριάκος Μαργαρίτης ο οποίος, από τις 12:20 έως τις 13:00, θα παρουσιάσει το έργο του και θα συνομιλήσει με το κοινό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 11πμ

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος

5ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος