ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ

a glimpse of . μια υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

Το περιοδικό a glimpse of παρουσιάζει μια σειρά videos ελλήνων καλλιτεχνών εμπνευσμένων από τα κείμενα του χάρτινου aglimpseof 02 με τίτλο "από στόμα σε στόμα".

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

a glimpse of . μια  υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια  υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια  υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια  υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια  υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια  υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα

a glimpse of . μια υβριδική αφήγηση | Κινούμενα Στόματα